26 augusta, 2005

Poznáte ju?

Pár dôvodov prečo by muži nemali mať volebné právo a prečo by sa nemali pchať do politiky.

- lebo miesto muža je v armáde
- lebo žiadny skutočný muž nechce vyriešiť problém inak ako bojom
- lebo ak si muž osvojí pokojné spôsoby prestanú si ho ženy vážiť
- lebo muž stratí svoj šarm ak opustí sféru prirodzenosti a začne sa zaujímať o iné ako o armádu, uniformy a bubny
- lebo muži sú vo voľbách príliš ovládaní citmi. Nasvedčuje tomu ich správanie na futbale a v politike, kým vrodená tendencia riešiť spory mocou vyjadruje ich nevhodnosť pre vládnutie

Iste, vyššie napísané ja dobrá haluz a tak som to aj myslel.
Vlastne nie ja ale Alice Duer Millerová v roku 1915.

Nie je ťažké uhádnuť aké skutočné dôvody mali muži, aby upierali ženám volebné právo.

Aké majú teraz dôvody na skrytú, pokračujúcu a zákernú, diskrimináciu?
Tiež idiotské.

Pani Silvia Miháliková v prednáške o politike rodovej rovnosti píše:
„Nadôvažok sa mnohé aktivistky naivne domnievali, že keď ženy získajú volebné právo, dosiahnu aj úplnú emancipáciu.“

Mám pocit, že si tento názor osvojili aj mnohí muži.
A aj ho zneužívajú.
Idiotsky.

Venované Charlotte Woodwardovej.

Viete, že volebné právo bolo v USA ženám priznané 26. augusta 1920?

Žiadne komentáre: