25 apríla, 2005

Týranie muža

Krátky, nepravidelne sa opakujúci, príbeh mi popísal Karči.

Žena: Veď ja nemusím variť!
Muž: Ak nechceš teplú stravu tak nevar.
Žena: Čo som tu otrok? Nebudem doma robiť nič!
Muž: Dobre, v tom prípade ani ja.
Žena: Mohli by sme sa rozviesť!
Muž: Dobre rozveďme sa.

O desať minút neskôr za zvukov hrkotania triadu.

Žena: Z koľkých vajec chceš omeletu?

Žiadne komentáre: