02 marca, 2005

Piškvorky

Nedávno som sa dostal k popisu variantu hry známej ako piškvorky.

Hra je určená pre troch lekárov.
Hrá sa na hracom pláne, ktorý dodáva ministerstvo zdravotníctva.
Každý hráč dostane okrem hracieho plánu aj dotazník vyplneny pôrodníkom alebo pôrodnou asistentkou. V dotazníku sú uvedené symptómy mentálnej retardácie, deformácie a znetvorenia dieťaťa mladšieho ako tri roky.
Hráč si preštuje dotazník. Len dotazník. Štúdium čohokoľvek iného je prísne zakázané!
Hráč do hracieho plánu vyznačí jeden z povolených symbolov.
Červené plus alebo modré mínus.
Hracie pole spolu s dotazníkom presunie k ďalšiemu hráčovi
Hra sa priebežne vyhodnocuje po zápise tretieho symbolu do hracieho plánu.

Vyhodnotenie hry.
Ak sa všetky tri symboly na hracom pláne nezhodujú, hra pokračuje po istom čase ďalším kolom. Termín ďalšieho kola určuje ministerstvo zdravotníctva dodaním aktuálneho dotazníka.

Ak sú na hracom poli tri zhodné symboly pre hráčov hra končí.

Ako hra končí pre dieťa, ktorého dotazník ja súčasťou hry sa určuje takto:

Ak sú na hracom poli modré mínusy hra končí aj pre dieťa. Ako keby sa nič nestalo.

Ak sú na hracom poli červené plusy dieťa sa umiestni do Špeciálneho detského oddelenia
kde bude milosrdne usmrtené injekciou alebo postupným vyhladovaním.

Toto som si nevymyslel ja.

Táto hra sa skutočne hrala v Tretej ríši.
Námet k vytvoreniu hry poskytlo Dieťa K (Kind K).
Hra sa v skutočnosti volala Akcia T4 (T4 - Aktion) a bola neskôr rozšírená aj o dotazníky dospelých osob.

Podrobnosti o hre som začal hľadať na teto stránke

Žiadne komentáre: