12 októbra, 2005

Stojan

Nerváčka zdedila po Sponzorke mobil.

Sponzorka neumrela.
Len si obstarala nový telefón a starý darovala Nerváčke aj s novým veselým domčekom a šnúrkou na krk.

Problém!
Zabudla na stojan!

Vysvetliť Nerváčke, že stojan je kúl dyvajs iba pre vibrujúce mobily, ktoré sa pri zvonení úspešne pretrasú až k pádu zo stola (skrine, poličky...) na zem a nie pre jej diluviálne dedičstvo sa zdalo byť márne.

Počas vysvetľovania sa okolo nás pokúsila prešmyknúť Štvrťgramotná s tvrdým jadrom toaletného papiera v ruke. Vyhodiť do smetí.

Vtom, neviem či ma kopla múza alebo sa mi v hlave zamrvila nejaká myšlienka z nedávnej diskusie s militantnou ekologičkou, mi zišlo na um toto riešenie Nerváčkinho problému.

Prvý krok.
Tvrdé jadro toaletného papiera rukami zapuč tak, aby sa nerado kotúľalo. Inak povedané, vytvor podstavu:
Druhý krok.
Z tvrdého papiera, u mňa to bola škatuľa od sieťovej karty, vystrihni pravouholník, ktorého jeden pár rovnobežných strán je dlhý ako tvrdé jadro.
Druhý pár rovnobežných strán pravouholníka má byť asi o dva centimetre dlhší ako kratšia strana podstavy.
Pravouholník prilep na podstavu lepidlom na papier.
Má to vyzerať takto:Tretí krok.
Kým zaschne lepidlo relaxuj.
Nerváčka si šprtala v nose, ja som si prečítal poštu. Normálnu, papierovú, zo schránky.

Štvrtý krok.
Na vrchole oblúka si fixkou (netreba tlačiť) nakresli veľké tlačené písmeno I. Písmeno by malo byť asi o centimeter väčšie ak šírka mobilu. Pätky písmena I by mali byť asi o pol centimetra dlhšie ako hrúbka mobilu. Aha:Piaty krok.
Nakreslené veľké tlačené písmeno I vyrež niečím naozaj ostrým a zahni dovnútra:Šiesty krok.
Stojan vyzdob podľa vkusu alebo nechaj tak.
Vlož do stojana mobil.

Na dvoch nasledujúcich obrázkoch je "prírodný" stojan. Nerváčka sa ho chystá "dokončiť

Ak máš chuť, vyrob si vlastný stojan na mobil hoci aj podľa môjho vzoru a vlož doňho mobil.

Celok vyfoť a fotku pošli autorovi tohto článku do 15. novembra 2005.

Najzaujímavejšie fotky neblogérov a neblogériek uverejním úplne zadarmo.

Žiadne komentáre: