29 januára, 2006

Štyri veci - Four Things

Som ďalšou dominovou tabuľkou, v hre Four Things, ktorá padla.

Zvalil ma Kozo a odkryl tak naše obrazce.

Pravidlá hry Four Things
Názov článku musí obsahovať slová Four Things, ktorý môžete doplniť napr. na "Štyri veci — Four Things" alebo "Čtyři věci".
Na začiatku článku odkážte na článok toho človeka, ktorý Vás uviedol v poslednom bode. Vyplňte v každom bode vždy 4 veci. Môžete ich, pre zaujímavosť, linkovať ale nutné to je iba tam, kde je to uvedené.
Viac k Four Things napísal Jirka Bureš. Pre istotu odkážte na vo svojom spote na tieto Jirkove pravidlá alebo okopírujte aspoň tieto, mnou mierne preštylizované, Kozove.

štyri zamestnania

  • vysokoškolský učiteľ
  • stredoškolský učiteľ
  • vedúci servisu PC
  • programátor v zriedkavom jazyku
štyri filmy, které môže vidieť zas a zas
štyri miesta, kde žil
štyri televízne programy, ktoré ho pobavia
štyri miesta, kde bol na dovolenke
štyri obľúbené jedlá
štyri weby, ktoré denne navštevuje
štyri miesta, kde by bol radšej, ako práve teraz
štyri odkazy na blogy, ktorých autori by tiež mali napísať svoje štyri veci

A je to!
Písal som to oveľa, oveľa dlhšie ako som si pôvodne predstavoval.

Žiadne komentáre: