01 februára, 2006

Vedľajší efekt

Kedysi som vytvoril na domácom počítači excelovský súbor, ktorý generuje príklady z aritmetiky pre najnižšie ročníky základnej školy.

Výstupom je hárok papiera so súborom príkladov, v ktorých chýba buď jeden z operátorov alebo operand alebo výsledok.

Nerváčku už takéto príklady začali nudiť, tak som hľadal niečo ako Sudoku, ale aj s počítaním a niečím navyše.

Našiel som Kakuro (Cross Sums, Kakro), akýsi matematický ekvivalent krížovky.
No a sme v tom.
Ráta celá rodina s výnimkou Pologramotnej.

Kakuro tvoria vyplnené a prázdne okienka ako v klasickej krížovke. Niektoré čierne okienka sú uhlopriečne rozdelené od severozápadného k juhovýchodnému rohu.
Tieto okienka tvoria legendu a obsahujú dve čísla. Číslo v severovýchodnom roku sa vzťahuje na priľahlý riadok a číslo v juhozápadnom rohu na priľahlý stĺpec.
Cieľom hry je vpísať do prázdnych okienok číslice od 1 po 9 tak, aby sa ich súčet rovnal číslu v príslušnej legende.

Kde je háčik?
Číslice sa v žiadnom riadku alebo stĺpci nesmú opakovať.
Inými slovami: číslo 8 nemožno získať ako výsledok 4+4

Znie to jednoducho?
Odhadnite svoje schopnosti a zahrajte sa.

Varujem vás, hra je návyková.

Žiadne komentáre: