24 augusta, 2006

Facka

Šesť nahých mužov vykonávalo smiešne pohyby.

Bol som jedným z nich.

Krútili sme sa.
Vzpažovali.
Prednožovali.
Predkláňali.
A tak...

Sprchovali sme sa. Na plavárni.

Prišiel siedmy.
Deduško s paličkou.

Postavil sa pod sprchu.
Senzor ho zaregistroval a voda vytryskla.
Bokom.

Bezradne odstúpil a zmätene sa obzeral.
Iné voľné použiteľné miesto nebolo.

Namydlený róm vedľa mňa vykročil ku škuľavej sprche.
Povyskočil a vyťal sprchovej ružici výchovnú facku.
Sprcha sa pootočila a voda zrazu striekala kam mala.

- Nech sa páči, ujo.

Vtedy som tú facku zacítil aj ja.
Len ja?

_Vsednosti _Nezodpovedane

Žiadne komentáre: