25 mája, 2006

Pocit bezpečia

Nie, nepíšem o dámskych hygienických vložkách. Hútam prečo muž raz povie, že nejakú ženu pretiahol a inokedy, neskôr, povie, že sa s ňou vyspal.

Rozdiel je v rôznej úrovni jeho pocitu bezpečia.

Muž, ktorý ženu pretiahol sa bezpečne necíti a má tendenciu čím skôr sa vzdialiť a neváha využiť všetok svoj rozum na konštrukciu dôvodu, výhovorky, prečo.

Ak sa muž po koite odvalí na bok a temer okamžite zaspí neznamená nič iné ako prejav dôvery. Dôvery, že mu partnerka v spánku neufujazdí s hnuteľným majetkom alebo nevyparatí niečo nemilé. Muž sa cíti bezpečne.

Ráno sa spokojný a pokojný muž prebudí skôr ako žena a pripraví raňajky do postele.
Žena, zacítiac ich vôňu, rozospato, s pocitom bezpečia v podvedomí vtedy tíško zamrmle:

Ešte chvíľu, mami.


_Vsednosti

Žiadne komentáre: