21 decembra, 2014

Detektívka

V noci som dopočúval detektívku/thriller zmámeho nórskeho autora.
Z nej som sa niečo dozvedel o správaní sa tuleňov po párení i inú štatistiku o Nórsku.

Autor v nej uvádza, že až 20% detí nepozná svojho biologického otca alebo, že za otca považuje niekoho iného. Spisovateľ to nazýva kurvením žien (v postave zloducha)

Mám otázku -

Ak sa ženy kurvia, koľko percent mužov sa kurví? Mne vychádza tiež toľko, lebo na splodenie dieťaťa treba dvoch.

Nezohľadňujem prípady keď meno otca nepozná ani matka ani prípady keď muž nevie, že splodil potomka.