21 februára, 2009

Veľká noc

Blíži sa Veľká noc. Zdá sa, že to niektorých ľudí zaskočilo tak, ako vždy pripravených cestárov, prvé sneženie.

Nedávno som začul z mobilu zvonenie s vianočnou hudbou.
Fasa počas letnej dovolenky!

Zdá sa, že sa rodí nový obyčaj.
Okrem stromčekov pred Veľkou nocou likvidovať aj vianočné zvonenia v mobiloch.

20 februára, 2009

Kríza

Európu obchádza strašidlo krízy. Neobchádza; na Slovensku už je, vraj finančná kríza.

Ľudia, aj tí čo boli proti odškodneniu obetí v prípade "nebankových subjektov", zrazu pokladajú za samozrejmé, že štát odškodní ich.

Na tomto mieste sa natíska Hríbova otázka "odkiaľ" vezme štát peniaze?

Kto tvorí štát?
Odkiaľ má štát peniaze?