26 októbra, 2011

Predajná plocha

Sedím pred regálom v obchodnom centre so zaklonenou hlavou.

Tak mi prišlo na um prečo sa uvádza iba predajná plocha a nie aj aj predajná výška?