24 augusta, 2006

Facka

Šesť nahých mužov vykonávalo smiešne pohyby.

Bol som jedným z nich.

Krútili sme sa.
Vzpažovali.
Prednožovali.
Predkláňali.
A tak...

Sprchovali sme sa. Na plavárni.

Prišiel siedmy.
Deduško s paličkou.

Postavil sa pod sprchu.
Senzor ho zaregistroval a voda vytryskla.
Bokom.

Bezradne odstúpil a zmätene sa obzeral.
Iné voľné použiteľné miesto nebolo.

Namydlený róm vedľa mňa vykročil ku škuľavej sprche.
Povyskočil a vyťal sprchovej ružici výchovnú facku.
Sprcha sa pootočila a voda zrazu striekala kam mala.

- Nech sa páči, ujo.

Vtedy som tú facku zacítil aj ja.
Len ja?

_Vsednosti _Nezodpovedane

23 augusta, 2006

Schody nadol

Dlho som si, kedysi, myslel, že nadporučík Zhovadil je najväčšia guma v galaxii.

Asi rovnako dlho som si myslel, že väčšiu koninu ako voľbu nejakej Miss už nemožno vysielať.
Chichi chacha chocho!

Začalo to Izaurou.
Pamätáte?
Aj oficiálny názov?
Fáákt?
Zlaté voľby Miss.

Pokračovalo to pozorovaním reálneho života drbnutých ľudí izolovaných od okolia.
Z každej takejto chujoviny, vysielanej na Slovensku, som si pozrel jednu časť.
Aj z Mojsejovcov.
Zlaté telnovely


Včera som si pozrel ako sa hľadá najväčší frajer na našej pláži.
Zlatí Mojsejovci.

_Vsednosti

10 augusta, 2006

Opera ako ju nepoznámePozor!
Toto nie je skúška.
Toto je premiéra.


PlagátBastien a Bastienka


ColasOrchesterMadona_Vsednosti