03 septembra, 2009

Tvorivosť

Asi viete, čo sú "Baťovské ceny".

Nedávno som sa stretol s ich princípom, to ma zarazilo.

Akcia trvá od 31. augusta do 1. novembra.

Ešte raz a pomalšie.