08 septembra, 2005

Pred či po?

Poznám veľa ľudí, ktorí absolvovali požiarne cvičenie, nácvik správania sa pri chemickom útoku, praktické tréningy poskytovania prvej pomoci i resuscitácie.
Nacvičovali vlastné správanie sa v situáciách, do ktorých sa veľká väčšina z nich nikdy reálne nedostane.

Hodne ľudí sa však dostane do extrémnej situácie, ktorej zvládnutie sa bežne netrénuje.
Mnohí riešime situáciu pomenovanú slovom rozvod. Pár? jednotlivcov dokonca opakovane.

Kto si myslí, že sa spolužitím bez sobáša, vyhne stresu pri rozchode aký poznajú zosobášení pri rozvode tak sa veľmi mýli.

Tak mi teraz chodí po rozume, prečo nik netrénuje vlastný rozvod, ktorý je oveľa pravdepodobnejší ako napríklad požiar.

Predstavil som si, že sa chcem s Jeho terajšou rozviesť tak, aby sme, aj s Nerváčkou a Negramotnou, zvládli rozchod v súlade s najnovšími výsledkami vied, ktoré s rozvodom súvisia. Opakujem, že sa nechcem rozviesť, tak ako nechcem vyhorieť ani byť cieľom jadrového útoku.

Začať čítať nejaké odborné knihy o tom, ako sa správať počas rozvodu a po rozvode?
To by som rozhodne nespravil ako prvé a jediné.
Nik sa nenaučil bicyklovať tak, že preštudoval kilá kníh. Musel párkrát! na bicykel vysadnúť a párkrát! sa z neho, z rôznymi následkami, skydliť.

Asi by som sa vybral za psychológom alebo psychiatrom, aby nám predložil harmonogram cvičení a sústredení.
Tréner, rozumej psychológ alebo psychiater, by nás najprv komplexne naštudoval a potom pripravil modelové kritické situácie a vystavil extrémnemu stresu.
Opakovane!

Po nejakom počte cvičení by sme získali certifikát potvrdzujúci, že sme spôsobilí kultivovane sa rozviesť s minimom majetkových, psychických a iných škôd všetkých zúčastnených.
Ako účastníci takéhoto školenia by sme sa mohli, v prípade nevyhnutnosti, okamžite rozviesť doručením certifikátu na súd.

Vlastne, ako tak píšem, schádza mi na um ďalšia myšlienka (konina?).

Predstavujem si, ako po prejavení záujmu o sobáš musím takýto, platený!, tréning s mojou budúcou absolvovať skôr ako nás zosobášia.
Tréner najprv bude pár týždňov snoriť po našich psychologických profiloch, rodinných anamnézach a majetkových pomeroch. Predpíše povinnú literatúru na teoretické skúšky spôsobilosti k rozvodu.
Potom nás bude provokovať, stresovať, buzerovať, či inak poddžubovať a na záver absolvujeme ostré cvičenie „v teréne“.

Úspešných absolventov potom nezávislý súd, po dôkladnom preskúmaní dokumentácie z tréningu, vyhlási za manželov.

Kedy absolvovať takéto cvičenie?
Pred sobášom či po sobáši?

K napísaniu tejto, uletenej?, úvahy ma inšpiroval článok deti uprostred rozvodu.
Mária, uznaj, že toto som ti nemohol napísať ako priamy komentár na tvoj blog.

Žiadne komentáre: